Samenvatting Privacybeleid

Dit is het privacy beleid van Lets Veldhoven. Lets Veldhoven is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Lets Veldhoven is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar deelnemers. De vereniging respecteert de privacy van haar deelnemers.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts voor:

  • De activiteiten die gelet op de doelstelling van de stichting gebruikelijk zijn.
  • Het verzenden van informatie aan de betrokkenen.
  • Het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften alsmede andere activiteiten van intern beheer.
  • Het behandelen van geschillen.
Verwerkingsdoel

Lets Veldhoven bewaart persoonsgegevens om de volgende redenen:

Doel Bewaarde gegevens
Communicatie met de leden
Communicatie leden onderling
Voornaam
tussenvoegsel
achternaam
Adresgegevens
Emailadres
Telefoonnummers
Geboorte datum
Geslacht
Controle contributie Contributie betaald tot en met
Functioneren van de vereniging/website Gebruikersnaam
Saldo
Lid sinds
Bewaartermein

Wij bewaren deze persoonsgegevens/informatie tot 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap, of op verzoek van de betrokkene met onmiddellijke ingang na beëindiging van het lidmaatschap.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van de stichting Lets Veldhoven is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Wilt u contact met het bestuur, volg dan de link: Over LETS Contact .

Bijzondere persoonsgegevens

Er worden géén bijzondere persoonsgegevens opgeslagen.

Informeren
Intern
Deelnemers worden per e-mail op de hoogte gesteld van de AVG en de inhoud van het privacy-beleid.
Extern

Het privacy beleid wordt op de Lets website gepubliceerd op de Homepagina onder het kopje Documenten en onderaan elke pagina. Op het inschrijfformulier staat een verwijzing naar het privacy beleid.

Recht op inzage

Deelnemers kunnen met een gebruikersnaam en wachtwoord (om in te loggen) hun eigen gegevens inzien en bewerken (Mijn gegevens, gegevens aanpassen). Bij het aangaan van het lidmaatschap gaan deelnemers er mee akkoord dat hun Naam, Adresgegevens, Emailadres en Vraag en Aanbod gezien worden door andere deelnemers. Tevens kunnen andere deelnemers de gegevens zien die de deelnemer zelf invoert bij zijn profiel.

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden via de email of middels een inschrijfformulier met handtekening aangeleverd aan de penningmeester/voorzitter. Dit inschrijfformulier komt via onze contactpersoon bij de penningmeester terecht. De penningmeester maakt een gebruikersaccount aan op de website van Lets Veldhoven. De website gebruikt een SSL certificaat (herkenbaar aan https in de url).

Personen op foto's en films

Tijdens Lets evenementen worden sfeerbeelden gemaakt. Deze gebruiken we op onze website. Ontdek je een foto/film waar jij op staat en heb je dit liever niet? Laat het ons weten, dan regelen wij dat deze wordt verwijderd.

Back-up

De websitebeheerder van Lets zelf zorgt voor een back-up op zijn computer.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. De website is beveiligd met SSL certificaat.

Toegangsrechten
Bewaarde gegevens Rechten
Voornaam
tussenvoegsel
achternaam
adres
Mailadres
Telefoonnummer
Leeftijd
Geslacht
Vraag/aanbod
Deelnemer (volledig beheer)
Websitebeheerder (volledig beheer)
Penningmeester (volledig beheer)
Gebruikersnaam Penningmeester (1 x aanmaken)
Contributie betaald t/m Penningmeester (volledig beheer)
Wachtwoord Deelnemer (wijzigen)
Verwerkersovereenkomsten

Er is een verwerkingsovereenkomst met het hostingbedrijf.

Procedure datalekken

In geval van het vermoeden of melding van een data-lek zullen binnen 72 uur minimaal twee bestuursleden bepalen of er melding gemaakt dient te worden. Indien er melding gemaakt moet worden zal dit gebeuren via de website van de autoriteit persoonsgegevens.