Inhoud
Aanbod

Veel (nieuwe) leden breken hun hoofd over wat ze zouden kunnen aanbieden.
Wij raden aan om iets aan te bieden wat je leuk vindt om te doen.
Misschien is dat het werk dat je voor de kost doet, je hobby, of misschien juist iets heel anders.
Door verschillende diensten aan te bieden heb je meer kans op reacties.
Een tip: schrijf 5 dingen op die je leuk vindt om te doen en maak daar je aanbod van.

Aanmelden

Aanmelden kun je online.
Hierna volgt het huisbezoek waarbij je alle informatie krijgt die je nodig hebt om lid te worden.
Na invulling van je profiel en ondertekening van de overeenkomst ben je aspirant lid, na overmaking van de contributie ben je volwaardig Lets lid.
Let wel op: Lets Veldhoven is bedoeld voor mensen in en rond Veldhoven.
Kom je niet uit de buurt, kijk dan op de website van Letscontact of er een ruilkring bij jou in de buurt is.

Administratie

Met de komst van het elektronische ruilsysteem op www.letsveldhoven.nl wordt de administratie grotendeels gedaan door de leden zelf.
Ieder lid heeft een wachtwoord waarmee je - samen met je gebruikersnaam - kan inloggen.
Onder de knop ‘mijn advertenties’ kun je advertenties plaatsen en wijzigen.
Onder de knop ‘mijn transacties’ kun je je saldo zien, betalingen doen, facturen versturen enz.
Onder de knop ‘mijn profiel’ kun je jouw profiel veranderen, wachtwoord wijzigen enz.
Onder de knop ‘deelnemerslijst’ kun je andere leden opzoeken.

Advertentieregels
 • Je advertentie dient Letsgebonden te zijn.
  Een activiteit of een dienst die je voor Lets vraagt of aanbiedt, spullen die je voor Lets vraagt of aanbiedt.
  Het is niet toegestaan om in je advertenties reclame te maken voor andere organisaties of producten die niets met Lets te maken hebben.
 • Het aanbod is 100% in veldjes, met uitzondering van onkosten zoals de ingrediënten van een taart of de benzine bij vervoer.
  Arbeidskosten vallen niet onder onkosten.
 • Als je dienst onkosten in euro's met zich meebrengt, zet dan in je advertentietekst: 'plus onkosten in euro's'.
  Vermeld géén bedrag in euro's, dit wekt de indruk dat er binnen Lets geld gevraagd wordt.
 • Vermeld in je advertenties geen telefoonnummers, websites of e-mailadressen.
  De advertenties zijn (geanonimiseerd) ook voor niet-leden zichtbaar op de website.
  We willen voorkomen dat niet-leden zomaar kunnen gaan handelen met leden.
 • Plaats advertenties in de juiste categorie.
 • Je mag een advertentie nogmaals opgeven voor een andere categorie.
 • De administratie van veldjes controleert met regelmaat de advertenties die door leden op de site geplaatst zijn.
  De administratie behoudt zich het recht voor ongepaste advertenties te verwijderen.
  Tegen leden die beledigende, aanstootgevende of anderszins verwerpelijke teksten in een advertentie plaatsen worden maatregelen genomen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot royement.
Advertenties

Ieder lid mag ongelimiteerd advertenties – eventueel met foto! - plaatsen.
Ververs je advertenties als je je diensten of goederen niet meer aanbiedt of vraagt, om onnodige telefoontjes of teleurstelling bij andere leden te voorkomen.
Kijk verder bij advertentieregels. Lukt het niet om zelf te bedenken wat je aan zou willen bieden?
Neem dan contact op met iemand van het bestuur, wij kunnen je helpen om ideeën te bedenken.

Afspraken maken met leden

Wanneer je bij Lets een dienst gaat 'kopen' of 'verkopen', maak dan van tevoren duidelijke afspraken met elkaar.
Vraag of vertel tijdens het eerste contact met een lid wat de prijs in veldjes is.
Wacht hiermee niet tot het moment dat je bij diegene voor de deur staat, of tot de dienst al geleverd is. Bij Lets-Veldhoven is het standaard-uurtarief 12 Veldjes.
Denk bij het maken van een afspraak aan:

 • Is de persoon nog steeds lid? (Dit kan je op de website controleren)
 • Heeft hij of zij voldoende saldo op de rekening tussen de -300 en + 300? (dit kan je opzoeken op de website op de deelnemerslijst)
 • Vraagt iemand een bedrag in veldjes per klus of per uur?
 • Als er een bedrag voor de klus wordt afgesproken, moet dat dan ook betaald worden als de klus niet lukt?
 • Als er een bedrag per uur wordt afgesproken, hoeveel uur denkt iemand dan bezig te zijn? Wat als het langer duurt?
 • Als er een datum en tijd wordt vastgesteld, wordt er dan ook betaald als 'de vrager' afbelt?
Agenda

Er is regelmatig iets te doen binnen Lets Veldhoven.
Aankondigingen voor vergadering, Lets-café, handelsdag en dergelijke vind je in de agenda op de site en het wordt aangekondigd in de Klets van Lets.
Om voor plaatsing in de agenda in aanmerking te komen, moet je agendapunt Lets gerelateerd zijn en interessant zijn voor de leden.
Meld een agendapunt aan het bestuur administratie@lets-veldhoven.nl

Contact leggen

Als je het eng vindt om iets af te spreken met iemand die je niet kent, kun je eerst op neutraal terrein afspreken (tijdens het Letscafé) bijvoorbeeld.
Je kunt Letscontacten opdoen door naar activiteiten te gaan.
Daar ontmoet je de andere letsers in levende lijve en kun je zelf beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt.
Kijk in de agenda, die vind je op de website.
Ook kun je een andere letsers om raad vragen.

Contributie

Je betaalt jaarlijks vooraf een contributie voor je lidmaatschap.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari.
De contributie kan betaald worden op rekeningnummer NL56 INGB 0007 4595 73 t.n.v. Lets, te Veldhoven.
Uit deze inkomsten betaalt de vereniging kosten die niet in veldjes voldaan kunnen worden zoals drukwerk, hosting website, zaalhuur e.d.

Doelstellingen LETS

Met LETS willen we het volgende bereiken:

 • Geld als ruilmiddel en niet als doel.
  Omdat je binnen LETS geen rente krijgt, heeft sparen geen zin.
  Hierdoor stimuleren we dat je verdiende veldjes steeds weer uitgeeft.
 • Het wederkerigheids principe in plaats van afhankelijkheid: het blijkt dat deelnemers die in de normale economie een sterk afhankelijke positie innemen binnen LETS toch vaak iets terug kunnen doen.
  Op deze manier kunnen mensen langer een volwaardig lid van de maatschappij blijven.
 • Persoonlijk, menselijk contact.
  Bij iedere transactie kom je een andere deelnemer tegen.
  Door veel te handelen bouw je geleidelijk een sociaal netwerk op.
 • Hergebruik van goederen: er is binnen LETS een levendige en groeiende handel in goederen die anders weggedaan worden.
 • Vrijheid en diversiteit: de vrijheid van het individu vinden wij belangrijk.
  LETS wil stimuleren dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheden die het netwerk biedt benutten en uitbreiden.
  De diversiteit van de deelnemers én het aanbod neemt hierdoor toe.
Donateur worden

Lets vervult vele functies in de Veldhovense samenleving; contact bevorderen tussen stadsgenoten, vaardigheden ontwikkelen, goederen hergebruiken en nog veel meer.
Vind je Lets een leuk initiatief maar wil je (nog) geen lid worden? Word dan donateur.
Iedere donatie kunnen we heel goed gebruiken.
Maak je bijdrage over op rekeningnummer NL56 INGB 0007 4595 73, onder vermelding van ‘donatie’, t.n.v. Lets, te Veldhoven.

DWI

Uitkeringsgerechtigden zijn niet verplicht om hun veldjesinkomsten bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) op te geven.
Je kunt gewoon handelen, zolang je je maar aan de afspraken met de DWI houdt en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
Wel is het handig de DWI te informeren over je activiteiten en de omvang ervan, zodat je klantmanager op de hoogte is.

Elektronisch veldjes betalen

Op de website kun je inloggen als lid en o.a. betalingen in veldjes verrichten en facturen versturen.
Betalen via de website is een hele eenvoudige handeling: je gaat naar ‘mijn transacties’ en kiest voor ‘Boek een transactie’.
Daar vul je de nodige gegevens in, dan klik je op 'OK' en klaar is je betaling.

Erotische diensten

Erotische diensten zijn niet toegestaan in het systeem, evenmin als diensten die niet in overeenstemming zijn met de wet.
Dit soort advertenties worden verwijderd. Verder mag je alles aanbieden.

Factuur versturen

Het is mogelijk om via de website een factuur te versturen.
Zodat de betaler herinnerd wordt aan zijn verplichting om het afgesproken bedrag in veldjes te betalen.
Je gaat naar ‘mijn transacties’ en kiest voor ‘Boek een transactie’.
Kies bij ‘Soort transactie’ voor Stuur een factuur. Vul verdere gegevens in, dan klik je op 'OK'.

Geld vragen

Het is absoluut niet de bedoeling dat er geld gevraagd wordt binnen Lets.
Uitzondering zijn directe onkosten, zoals benzinekosten bij vervoer of ingrediënten bij een gerecht.
Je kunt mensen erop aanspreken als ze geld vragen en eventueel een klacht indienen bij het bestuur.

Handelstips
 • Wed niet op één paard: zet uiteenlopende advertenties.
  Daarmee vergroot je de kans op succes.
 • Lets is geen spaarsysteem, het heeft dus geen zin om een enorm veldjesvermogen op te bouwen.
  Als je alleen maar wilt verdienen (of alleen maar uitgeven) dan blokkeert de Letskringloop.
  Dus als je wat verdiend hebt, geef het dan weer uit.
  Als je veel hebt uitgegeven, probeer dat dan eerst weer bij te verdienen.
  Zo blijven de veldjes rollen!
 • Biedt niet alleen iets aan maar vraag ook.
  Hoe meer je handelt des te meer je in contact komt met andere leden, die vroeg of laat ook weer jouw klanten kunnen worden.
 • Bezoek zoveel mogelijk de evenementen die door Lets of leden georganiseerd worden.
  Hier zie je de andere leden in levende lijve waardoor de drempel om te handelen veel lager wordt.
Huishoudelijk Reglement

Er is een Huishoudelijk Reglement van de Lets Veldhoven, dit is op de homepagina van de website te vinden.

Informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met het bestuur@lets-veldhoven.nl

Initiatief

Hoe leuk LETS is, hangt voor een groot deel van je eigen initiatief af.
Met je armen over elkaar wachten tot iemand op je advertentie reageert, brengt je natuurlijk niet ver.
Je kunt er uiteraard voor kiezen om niet zo actief te zijn, maar de ervaring leert dat hoe meer je doet, hoe leuker het wordt.
Probeer regelmatig je advertenties te verversen en kijk ook of je kunt reageren op een vraagadvertentie.
Verder ben je natuurlijk geheel vrij om zelf leuke evenementen te organiseren.
Zo worden er wel eens wandelingen, boekenmarkten en kledingbeurzen georganiseerd en worden door enkele leden regelmatig workshops en cursussen gegeven.

Inlogproblemen op de website

Om in te loggen moet je browser ingesteld staan op 'cookies' accepteren.
Anders kun je de software niet in. Deze 'cookies' bewaren jouw persoonlijke informatie op jouw computer.
Bij het uitloggen worden deze 'cookies' automatisch verwijderd, zodat niemand meer bij jouw gegevens kan.

Klachten

Het kan gebeuren dat een transactie niet naar wens verloopt.
Maak, om misverstanden te voorkomen, van tevoren altijd duidelijke afspraken.
Gaat er iets mis, probeer het dan eerst samen op te lossen.
Kom je er toch niet uit? Neem dan contact op met het bestuur bestuur@lets-veldhoven.nl.
Die zal de klacht onderzoeken. Als zij tot een uitspraak komt, is deze bindend voor beide partijen.

Klets van Lets

Leden ontvangen enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes, berichten en activiteiten.
Deze nieuwsbrief is hét kanaal van de Vereniging om met haar leden te communiceren.
Kijk daarom altijd even naar de onderwerpen, of er iets bij zit wat je niet mag missen.

Kosten

Het is toch een ruilhandelssysteem waarom moet je dan geld betalen?
Het organiseren van het netwerk kost helaas ook geld.
Denk daarbij aan internetkosten, zaalhuur, drukwerk, bankkosten etc.

Last minute advertenties

Voor gecrashte computers, lekke banden, hopeloos in de weg staande meubelstukken, concertkaartjes waar je niets aan hebt omdat je met hoge koorts in bed ligt, kun je een mail sturen naar het bestuur, zij zorgen er dan voor dat de Last Minute advertentie direct naar alle leden wordt verstuurt.
Deze service is vooral bedoeld voor urgente gevallen.
Alle leden kunnen zelf een niet urgente oproep plaatsen door deze advertentie in te voeren op de website bij ‘mijn advertenties’.
De oproep wordt automatisch naar alle leden verstuurd.

Ledentoegang

Op de website klik je op Mijn LETS om in te loggen.
Dit is de toegangspoort tot het administratieve gedeelte van de site, exclusief voor leden.
Je kunt hierachter al je ruilzaken doen, zoals advertenties plaatsen en wijzigen, je saldo bekijken, betalingen in veldjes verrichten, facturen versturen, profielen van andere leden bekijken, advertenties plaatsen of opvragen, referenties geven enz.

LETS in Nederland

LETS betekent Local Exchange and Trade System (soms vertaald als Lokaal Economisch Transactie Systeem) en staat voor allerlei vormen van ruilhandel.
In Nederland zijn er zo’n 125 systemen; over de hele wereld zijn er enkele duizenden.
Kijk voor de lijst met ruilkringen in Nederland op www.letscontact.nl

Lets activiteiten

LETS staat voor Local Exchange and Trade System. Lets Veldhoven is in 1995 opgericht.
Inmiddels is er een overkoepelend orgaan voor alle ruilkringen in Nederland: Letscontact Nederland.
Wil je meer weten over de achtergronden van LETS of andere ruilkringen in Nederland, bekijk dan de website: www.letscontact.nl

Binnen LETS wisselen leden goederen en diensten met elkaar uit.
Het aanbod is heel divers: klussen, oppassen, vervoer, tekstschrijven, computerhulp etc.
De diensten worden verricht tegen punten, die wij veldjes noemen.
Doordat we met veldjes/punten werken, hoef je geen directe ruil te doen.
De veldjes die je verdient met een dienst, kun je naar keuze uitgeven aan een andere dienst of aan de vele tweedehands goederen die in het netwerk aangeboden worden.

LETS heeft een sociaal-economischefunctie, voor de een verruimt het systeem zijn bestedingsmogelijkheden en voor de ander is het puur een sociale aangelegenheid.
Twee maal per jaar is er een ledenvergadering en er is jaarlijks in juni een Lets-feest, en enkele malen per jaar een ontmoetingsavond, het Lets-café.
Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd.
Kijk in de agenda voor de plaats en tijd.

Min staan

Bij LETS mag je tot 300 veldjes in de min staan.
Je hoeft niet eerst veldjes te verdienen voordat je ze kunt uitgeven.
Wel raden we je aan om uitgeven en verdienen enigszins in balans te houden.
Het oppotten van Veldjes heeft ook niet zoveel zin. Je krijgt er toch geen rente over.
Laat de Veldjes lekker rollen!
Let op: om te kunnen uitschrijven als LETS-lid moet je saldo op 0 of hoger staan (zie uitschrijven).

Omgang met persoonsgegevens bij LETS

Lets Veldhoven verkoopt/stuurt geen gegevens door aan derden en gebruikt privacygegevens alleen voor hun eigen administratie.
Leden gebruiken de door hen zelf verstrekte en ingevoerde gegevens om met elkaar in contact te komen om diensten en goederen uit te kunnen wisselen.
Spammen (ongevraagde e-mail verzenden) is niet toegestaan.
Informatie waarvan je denkt dat deze leuk/interessant enz. is voor andere leden, kan je mailen aan administratie@lets-veldhoven.nl.
Reclame voor commerciële en niet-commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot een concrete dienst of product voor leden van het Lets Veldhoven is niet toegestaan.
Interessante links voor leden kan je ter beoordeling doorgeven aan het bestuur administratie@lets-veldhoven.nl.
Het lid, herkenbaar aan haar/zijn gebruikersnaam, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar geplaatste advertentie.
Lets Veldhoven kan niet auteursrechtelijk, burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor door leden geplaatste inhoud.
Vermeldt geen NAWgegevens in je advertentie.
De leden kunnen zelf je gegevens opzoeken achter de ledentoegang.
Klachten over uitlatingen, aanbod en gedrag van leden worden via de het bestuur afgehandeld.

Onkosten in euro's

Als je een dienst aanbiedt mag je directe onkosten doorberekenen in geld.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ingrediënten bij het koken of benzine voor de auto. Afschrijving, arbeidsloon e.d. horen niet bij de onkosten.

Ontbinding en vereffening

De algemene ledenvergadering stelt de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Elk lid krijgt evenveel uitbetaald van het geld dat aanwezig is
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

Prijzen in veldjes

Hoeveel veldjes moet ik vragen voor een dienst?
Bij Lets Veldhoven is het vaste tarief 12 veldjes per uur.

Privacy, reclame, kettingbrieven e.d.

De regel is simpel: Stuur geen mail die mensen niet willen hebben.

Stuur alleen mail die Lets gerelateerd is.
Dus geen (idealistische oproepen, uitnodigingen voor activiteiten, open dagen, aanbiedingen, oproepen of deelname aan een mailactie, advertenties, kettingbrieven, piramide systemen enz.)
Stuur je een mail aan meerdere mensen, gebruik dan de BCC optie.
Hierdoor blijven de mail adressen vertrouwelijk.
Zet wel in je mail aan wie je hem stuurt, zodat de ontvanger weet aan wie de mail nog meer gestuurd is.
Let ook op de inhoud van je mail, als je kritiek op iemand hebt, bel dan even in plaats van een mail te sturen.
Het is ook niet gewenst om per mail kritiek op iemand te geven en deze mail aan meerdere mensen te sturen.
Bedenk dat geschreven tekst veel harder kan overkomen dan je bedoelt.
Naast de mail zijn er genoeg andere manieren om de leden te bereiken:
Activiteiten voor Letsleden kun je inleveren bij de redactie administratie@lets-veldhoven.nl.
Verder kun je uiteraard gewoon een advertentie zetten (wel de advertentie regels eerbiedigen)
Een urgente advertentie kun je naar de administratie sturen administratie@lets-veldhoven.nl
Het bestuur kan toestemming geven voor algemene mails, dit zal meestal in de vorm van een nieuwsbrief zijn.
Denk hierbij aan een enquête, of een speciale oproep van een activiteit.

Profielen

Van elk lid staat op de website een profiel.
Gebruikersprofiel heet dat languit.
Een profiel bestaat uit je voor- en achternaam, de wijk waar je woont, je adres en woonplaats, je telefoonnummer en e-mailadres.
Tevens kan je een foto van jezelf in het profiel plaatsen.
Ga hiervoor naar ‘Mijn gevens’ en kies dan voor ‘Pasfoto wijzigen’

Referenties

Het is mogelijk een dienst te beoordelen door een referentie te geven.

Rekening

Alle veldjes die je verdient en uitgeeft, worden op je rekening bijgehouden.
Als je inlogt onder de knop 'Mijn transacties' op de website, kun je al je transacties en je saldo zien op de transactielijst.

Ruilen

Moet ik iets terug doen als iemand iets voor mij doet?
Doordat LETS met punten (veldjes) werkt, hoef je geen directe ruil te doen met iemand.
Je verdiende veldjes kun je naar keuze uitgeven aan wie of wat je maar wilt.
Het principe achter LETS is geven en nemen.
Uiteindelijk moet je het aantal veldjes dat je hebt uitgegeven ook eens weer terugverdienen.

Sociale Dienst

Zie DWI

Starterspakket

Bij inschrijving ontvang je een persoonlijk wachtwoord voor de ledentoegang op de site, en het inschrijfformulier om te ondertekenen.
Het huishoudelijk reglement van Lets Veldhoven en het A tot Z-boekje met alles over Lets Veldhoven staat op de site.
Op het moment dat je de contributie betaald hebt kan het handelen beginnen!

Statuten Uitschrijven

Heb je besloten het netwerk te verlaten, laat ons dit schriftelijk weten.
Voorwaarde voor uitschrijving is dat je saldo op 0 staat of positief is.
Bij een negatief saldo is het zaak om klussen te zoeken die je kunt doen of bijvoorbeeld spullen om te verkopen.
Een snelle alternatieve route is dat je je veldjesschuld in euro's afbetaalt.
(op banknummer NL56 INGB 0007 4595 73 t.n.v. Lets, te Veldhoven, onder vermelding van 'uitschrijven + je naam')

Veldjes verdienen

Een makkelijke manier om eerst wat te verdienen, is het aanbieden van tweedehands goederen.
Meestal heb je nog wel wat spullen op zolder staan.
Ook kun je natuurlijk reageren op vraagadvertenties.
Kom je er helemaal niet uit, neem dan contact op met het bestuur.
Mogelijk kunnen zij jou ideeën aan de hand doen.

Verhuizen

Indien je binnen Veldhoven of directe omgeving verhuist, kun je zelf je gegevens in je profiel aanpassen.
Verhuis je naar een andere stad, dan heeft lid blijven bij Lets Veldhoven misschien minder zin en kan je je beter uitschrijven.
Je kunt op www.letscontact.nl kijken of op je nieuwe adres een ander LETSysteem actief is.
Het is nog niet mogelijk je veldjes mee te nemen naar een andere kring of systeem.

Verzekering

LETS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden.
We raden je aan om, als je die nog niet hebt, zelf een WA verzekering af te sluiten.

Website + algemene regels voor gebruik website

Deze website (www.letsveldhoven.nl) vervult een centrale rol bij Lets Veldhoven.
Bijna alles gebeurt via de website: adverteren, betalen, factureren, contact zoeken, rekeningafschriften en saldo bekijken en referenties geven.
Met je gebruikersnaam en een wachtwoord log je in en dan kun je zelf je ruilzaken doen.

Woonplaats

Lets is een lokaal netwerk. Zeker 95% van onze leden woont in Veldhoven.
Wij richten ons dan ook op Veldhoven en omstreken.
Bedenk hoe verder je weg woont hoe meer reistijd en kosten je kwijt bent om te handelen.